Výpravy Jiřího Peňáse
O zážitcích z míst označených na mapě se lze dočíst v Týdeníku Echo anebo v uvedených knihách. Nový díl vypráví o třpytivém šperku uloženém v lesích mezi horami.