Výpravy Jiřího Peňáse
O zážitcích z míst označených na mapě se lze dočíst v Týdeníku Echo anebo v uvedených knihách. V novém díle jsou na podobě tří německých měst ukázány proměny Západu během posledních dvanácti set let.