Výpravy Jiřího Peňáse
O zážitcích z míst označených na mapě se lze dočíst v Týdeníku Echo anebo v uvedených knihách. Nový díl je pak o tom, čím se bavil zakladatel hradu, jak se kněžna vracela do života a kudy cestovaly gobelíny. A taky je třeba zmínit mnohá nezapomenutelná zvířata.